Vi utför alla typer

Exempel på arbeten

Vi har en

av arbeten..

vi utför är

grusbil som vi...

Vi utför alla typer av arbeten inom mark och grävning åt privatkunder och företag i Sundsvallsområdet.

 

Vi utför markarbeten till fast pris eller timpris.

 

Kontakta oss för ett prisförslag » 

 • Grunder
 • Trekammarbrunnar
 • Minireningsverk
 • Byte av vatten och avloppsledningar
 • Husdräneringar
 • Tomtplaneringar
 • Husgrunder
 • Fjärrvärmeschakter
 • Kabelgrävning
 • Jordvärme
 • Plogning, sandning(vinterhalvåret)
 • Sandupptagning

Vi har en grusbil som vi använder under våra uppdrag inom markarbeten.

 

Med lastbilen kan vi utföra transporter av grävmaskiner och forsla bort material.