För att

NGTAB

Kontakta oss

skydda miljön

skall därför

gärna vid frågor

För att skydda miljön ska Norrlands Gräv & Tranport AB aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energieffektivt.

 

Miljöarbetet skall baseras på en helhetssyn som omfattar Norrlands Gräv & Transport AB:s hela verksamhet.

  • källsortera, hushålla med resurser och energi på ett ansvarsfullt sätt 
  • arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar
  • prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön
  • prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas
  • prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan
  • höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna
  • informera och hjälpa sina kunder/leverantörer i miljöarbetet

Norrlands Gräv & Transport AB

Gisselåsen 109, 853 59 Sundsvall

 

Kontaktperson

Anders Eriksson 070-663 97 40